Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Αποτελέσματα Μ. Αλεξανδρος 20-21-22-23-24/2/2012....

ΔΕΥΤΕΡΑ  20/2/2012.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Μαγουλάς-Χριστάκος-Μπλέτσας.
1ος Εξαίρετος        Thriasio Land Vagos        E.S.      Σκορδάς           Ηλίας
2ος Εξαίρετος        Hugo                               Poin.    Σακαντάνης    Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Djordjevic-Βασσάλος
1ος Εξαίρετος        Rapakoulias Genesis Kirki    E.S.    Κιτσάκης     Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος        Zurdo                                  E.S.   Γκούφας-Κοτζιάς Λιάσκος
3ος Εξαίρετος        Radentis Hami                     E.S.    Gem PekPak    Κανίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Φαϊτάς- Γκουζούνας-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.CACIT    Cognac de Prebois        Poin.                             Dotti
2ος Εξ.RCACT        Azor od Race                     E.S.  Βαθρακοκοίλης    Κανίδης
3ος Εξαίρετος        Foam Focs                           E.S.                              Dotti

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Togniotti-Χαλαστάνης-Niketic.
1ος Εξ.CACT.RCACIT  Nadir di Ioannina      Poin.Παππάς-Καραγιαννίδης Αποστολάκος
2ος Εξαίρετος          Quark                            E.S.            Σακαντάνης          Eschini
3ος Εξαίρετος         Eolos dim. Kapatos        Poin.                Χρήστου     Αποστολάκος
Εξαίρετος        Magnum del Zagnis                E.S.                                         Simeons
Εξαίρετος        Artu di Aldo da Sarno            E.S.                 Σακαντάνης    Eschini
Εξαίρετος        Capo du val du Ruth             E.S.                                         Lanne

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Villa-Καραστάθης-Ralic.
1ος Εξαίρετος        As Sirtouf                       E.S.    Φουτρής    Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος        Palaziensis Brio              Poin.                     Girandola
ΤΡΙΤΗ  21/2/2012.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Βασιλείου-Μπλέτσας.
1ος Εξ.CACT.CACIT         Ciao Sirtouf                 E.S.       Φουτρής         Ηλίας
2ος Εξ.RCACT.RCACIT     Rol de la Palmosa        Poin.    Βουτσελάς    Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος                   Dream de la Palmosa    Poin.                         Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος- Μαγουλάς.
1ος Εξαίρετος        Radentis Ambo               E.S.  Παρασκευαϊδης Κανίδης
2ος Εξαίρετος        Morgan di Bojioglou        E.S.                           Μπόγιογλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Togniotti-Γκουζούνας -Nikolic.
1ος Εξαίρετος          Quark                                       E.S.    Σακαντάνης      Eschini
2ος Εξαίρετος          Rapakoulias Genesis Kronos    E.S.    Κιτσάκης     Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος        Cognac de Prebois                     Poin.                            Dotti
Εξαίρετος               Joby                                           Poin.    Σπυρίδης       Λιάσκος
Εξαίρετος               Blitz                                            Poin.                              Dotti
Πολύ Καλός          Hellenik Bill                                  Poin.                             Κατσαρός
Πολύ Καλός          Lory                                            E.S.       Αλμαλιώτης   Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Villa-Mitrovic-Χαλαστάνης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Djordjevic-Βασσάλος- Ralic.
1ος Εξ. CACT.CACIT Besinos Panthos                E.S.    Οικονομίδης    Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος        Ria dei Boseli                        Poin.                             Girandola
3ος Πολύ Καλός    Taygetos of Mathiopoulos    Poin.    Μαθιόπουλος    Μαυρίδης   

ΤΕΤΑΡΤΗ  22/2/2012.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Djordjevic-Μπλέτσας.
1ος Εξαίρετος        Ursina von der Postschwaige    Poin.    Γκεσούλης    Κοσμάς
2ος Εξαίρετος        Honda                                       Poin.    Σακαντάνης   Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος        Radentis Nemo                          Ε.S.      Κάτσαρης    Γονιδάκης
Πολύ Καλός           Gip Gip                                      E.S.                          Nicolotti

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Τσιόπλης-Mitrovic.
1ος Εξαίρετος        Radentis Ambo                     E.S.    Παρασκευαϊδης Κανίδης
2ος Εξαίρετος        Orfeas dim. Kapatos            Poin.Μελισσαρόπουλος Καπάτος
3ος Εξαίρετος        Calderas Genesis Koeman    Poin.    Καμπέρης    Κατσαρός
Εξαίρετος               Radentis Hami                       E.S.    Gem PekPak    Κανίδης
Εξαίρετος               Radentis Condor                  E.S.    Ekrem        Κανίδης
Εξαίρετος             Arhon dim. Kapatos                Poin.    Κάτσικας    Καπάτος
Πολύ Καλός        Condor di torre Prencola         Poin.   Καρβέλης Σταματόπουλος
Πολύ Καλός        Gotto di Tsoto                          Poin.               Τσοτόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Togniotti-Χαλαστάνης -Niketic.
1ος Εξ.CACT         Quark                            E.S.    Σακαντάνης      Eschini
2ος Εξ.RCACT.      Joby                            Poin.    Σπυρίδης            Λιάσκος
3ος Εξαίρετος        Apollo                          Poin.    Σακαντάνης      Eschini
Εξαίρετος               Ectore del Zagnis         E.S.                            Simeons
Εξαίρετος              Magnum del Zagnis        E.S.                           Simeons

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Villa-Βασιλείου-Milic.
1ος Εξ.CACT.CACIT    Cielo Sirtouf                        E.S.    Στακτοπούλου Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT             Crono delle Pastenelle        E.S.                              Dotti
3ος Εξαίρετος               Mrki                                    Poin.                             Gavrilovic
Εξαίρετος                     Capo Du Val du Ruth           E.S.                              Lanne

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Πονηρέας-Καραστάθης-Χριστάκος.
1ος Εξ. CACT.RCACIT  Cleo della Cervara              Poin.            Girandola
2ος Εξ.RCACT.           Emilia di Montale Rangone    Poin.            Girandola
3ος Εξαίρετος            Adagio of glen Sheallag          Poin.            Girandola
Εξαίρετος                   Palaziensis Brio                      Poin.            Girandola
Εξαίρετος                  Gilda del Sargiadae                 Poin.            Girandola
Πολύ Καλός              Latino del Sargiadae                Poin.            Fernandez
Πολύ Καλός              Adarmendi Dax                         E.S.            Fernandez
CQN                         Eugubium Druso                        Poin.            Girandola
ΠΕΜΠΤΗ  23/2/2012.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χήνος-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος        Hugo                        Poin.    Σακαντάνης    Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος        Nefeli’s Apollon        E.S.                             Μπαγώτης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Villa- Μπλέτσας.
1ος Εξ.CACT.CACIT    Radentis Ambo              E.S.  Παρασκευαϊδης Κανίδης
2ος Εξαίρετος              Morgan di Bojioglou        E.S.                           Μπόγιογλου
3ος Εξαίρετος              Gip Gip                            E.S.                          Nicolotti

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Αυλωνίτης-Βασιλείου-Mitrovic.
1ος Εξ. CACT.CACIT Dum di Loro Piceno             E.S.                      Dotti
2ος Εξαίρετος        Rapakoulias Genesis Danai    E.S.    Κιτσάκης     Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος        Hellenik Bill                             Poin.                     Κατσαρός
Εξαίρετος                Bell Rajkal                              E.S.                      Μανωλάκης
Εξαίρετος               Ploytonas dim. Kapatos        Poin.                     Καπάτος
Πολύ Καλός            Zeffiro tou Giappou              Poin.    Κατρής    Γιάππος
Πολύ Καλός              Lory                                    E.S.   Αλμαλιώτης   Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Djordjevic-Καραστάθης- Ralic.
1ος Εξαίρετος        Budda del Zagnis                  E.S.                              Lanne
2ος Εξαίρετος        Full                                       E.S.                              Simeons
3ος Εξαίρετος        Magnum del Zagnis              E.S.                              Simeons
Εξαίρετος               Rianis Adagio                       E.S.                              Gavrilovic
Πολύ Καλός          Taygetos of Mathiopoulos    Poin.    Μαθιόπουλος    Μαυρίδης
Πολύ Καλός           Bita                                      Poin.                             Παυλίδης
Πολύ Καλός           Fiona degli Uberti                 Poin.                            Lanne

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Tognotti-Χαλαστάνης-Niketic.
1ος Εξαίρετος        Fuego                                   E.S.    Δογιάκης    Αποστολάκος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/2/2012.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Tognotti-Χριστάκος.
1ος Εξαίρετος             Ilis Anemos            E.S.  Φωτακόπουλος  Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Καραγεωργόπουλος- Μπλέτσας.
1ος Εξ.CACT.CACIT       Radentis Ambo          E.S.  Παρασκευαϊδης Κανίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Morgan di Bojioglou    E.S.                   Μπόγιογλου
3ος Εξαίρετος                Radentis Hami            E.S.    Gem PekPak    Κανίδης
Πολύ Καλός                    Zurdo                         E.S.   Γκούφας-Κοτζιάς Λιάσκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Villa -Καραστάθης- Ralic.
1ος Εξαίρετος                 Robert                E.S.    Φιλιππίδης  Μανωλάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Αυλωνίτης-Χήνος-Mitrovic.
1ος Εξ.CACT.RCACIT      As Sirtouf            E.S.    Φουτρής    Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT    Full                       E.S.                     Simeons

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 3. Κριτές: Djordjevic-Βασιλείου-Niketic.
1ος Εξαίρετος        Felix di Loro Piceno         E.S.            Dotti
2ος Εξαίρετος        Nina                                E.S.            Gavrilovic
3ος Εξαίρετος        Cognac de Prebois         Poin.             Dotti
CQN                       Fangio delle Pastenelle    E.S.            Dotti

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Οδηγίες προφύλαξης από τη νόσο που έφτασε στα σύνορα Συναγερμός Αγωνία και... μέτρα για τη λύσσα ...

Εσπασαν στην κυριολεξία τα τηλέφωνα του «Εθνος Κυνήγι», μετά το δημοσίευμα της περασμένης εβδομάδας για την απειλή της λύσσας που βρίσκεται πλέον... «προ των πυλών» της χώρας! Δεκάδες αναγνώστες μάς βομβάρδισαν με ερωτήσεις, απορίες και... αγωνίες που συχνά ούτε και εμείς μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, οπότε επανερχόμαστε σήμερα με ένα ρεπορτάζ που φιλοδοξούμε να μην αφήσει κενά ενημέρωσης.
Κατηγοριοποιώντας όλες τις ερωτήσεις καταφύγαμε στην κτηνίατρο – ιολόγο Ολγα Μαγγανά – Βουγιούκα, μια επιστήμονα που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα στη χώρα μας το συγκεκριμένο αντικείμενο...
Αξίζει μόνο να αναφερθεί ότι η κ. Μαγγανά ήταν μέχρι πρόσφατα, που συνταξιοδοτήθηκε, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ιδού «συμπυκνωμένες» όλες οι απαντήσεις της στα ερωτήματα που της θέσαμε:

Η λύσσα είναι μία από τις ζωοανθρωπονόσους με θανατηφόρο κατάληξη και οφείλεται σε ιό που μεταδίδεται κυρίως με το δάγκωμα από μολυσμένο ζώο.
Αλλοι τρόποι μετάδοσης είναι από τους βλεννογόνους (στόμα κ.λπ.) από τον κερατοειδή (μάτι) ή αναπνέοντας σταγονίδια που περιέχουν τον ιό...
Η λύσσα μεταδίδεται με τα μολυσμένα κατοικίδια σαρκοφάγα (σκύλους, γάτες), με τα μολυσμένα άγρια ζώα (αλεπούδες, λύκους, τσακάλια, κ.λπ.) και με τις μολυσμένες αιματοφάγες και εντομοφάγες νυχτερίδες.
Κάθε χρόνο παγκόσμια έχουμε περισσότερα από 55.000 ανθρώπινα κρούσματα, αν και το τελευταίο ανθρώπινο περιστατικό στη χώρα μας ήταν το 1970.
Το τελευταίο θετικό περιστατικό σε ζώα ήταν στην περιοχή του Εβρου το 1987, σε ένα ανεμβολίαστο κυνηγόσκυλο το οποίο δαγκώθηκε από λυσσασμένο ζώο στην Τουρκία, όπου είχε πάει για κυνήγι.

Δυστυχώς όμως, τα περιστατικά λύσσας στις γειτονικές μας χώρες όλο και πληθαίνουν:
Το 2ο τρίμηνο του 2011 η Ευρώπη είχε 1.325 θετικά περιστατικά σε ζώα και 1 σε άνθρωπο, η Τουρκία είχε 90 θετικά περιστατικά σε ζώα, η Βουλγαρία είχε 1 θετικό περιστατικό σε ζώο, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε 5, ενώ η Ρουμανία είχε 45 θετικά περιστατικά σε ζώα και 1 ανθρώπινο περιστατικό τον περασμένο Αύγουστο!
Στις 17 Νοεμβρίου του 2011 βρέθηκε μια λυσσασμένη αλεπού στο χωριό Σελέμι, στο Γευγελί της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ηταν σε απόσταση... μόλις 300 μέτρων από τα σύνορά μας!
Ο κίνδυνος εισόδου του νοσήματος στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλος.


Το μέτρο που κυρίως κατόρθωσε να διατηρήσει τη χώρα μας «ελεύθερη λύσσας» από το 1988, ήταν το πρόγραμμα εμβολιασμού όλων των δεσποζόμενων σαρκοφάγων, σε βάθος 30 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων μας.

Ακόμα και σήμερα, το σημαντικότερο μέτρο αντιμετώπισης είναι ο προληπτικός εμβολιασμός των δεσποζόμενων σκύλων και γατών.
Τα χρησιμοποιούμενα εμβόλια είναι πλέον νεκρά εμβόλια, πλήρως ακίνδυνα για τα ζώα συντροφιάς.

Σε περίπτωση που κάποιος δαγκωθεί από άγριο ζώο ή οποιοδήποτε θηλαστικό που εμφανίζει παράξενη συμπεριφορά, θα πρέπει αφού σαπουνίσει το τραύμα του να επισκεφθεί το συντομότερο δυνατό την πλησιέστερη
Δ/νση Υγείας όπου θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ενδεχόμενα να του χορηγηθεί αντιλυσσική αγωγή.
Ευτυχώς, η Λύσσα είναι νόσημα που προλαμβάνεται στον άνθρωπο, αν έγκαιρα -προ της εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων- γίνει αντιλυσσική θεραπεία.
Πρόκειται για μια σειρά ενέσεων (αντιλυσσικό εμβόλιο και σε μερικές περιπτώσεις αντιλυσσικός ορός) που γίνονται στο μπράτσο του δαγκωμένου, αμέσως μετά την έκθεσή του σε λυσσασμένο ζώο.

Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγώντας βρει νεκρό ζώο θα πρέπει να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Κτηνιατρική Υπηρεσία ή να τοποθετήσει το ζώο μέσα σε χοντρή πλαστική σακούλα φορώντας χοντρά πλαστικά γάντια και να το μεταφέρει σ΄ αυτήν.


Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγώντας βρει άγριο ζώο με περίεργη συμπεριφορά θα πρέπει να εμποδίσει το σκυλί του να το πλησιάσει, να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Κτηνιατρική Υπηρεσία και εάν αναγκαστεί να το σκοτώσει, να το τοποθετήσει μέσα σε χοντρή πλαστική σακούλα φορώντας χοντρά πλαστικά γάντια, αποφεύγοντας να έλθει σε επαφή με τα σωματικά υγρά του νεκρού ζώου, και να το μεταφέρει στην πλησιέστερη Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

OKAΔΕ...

Αποτελέσματα DERBY-18-19 Φεβρουαρίου 2012 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/2012.
DERBY POINTER.Τερέν 1. Κριτές: Φαϊτάς-Γκουζούνας.
1ος Εξαίρετος        Hellenik Junior                    Κατσαρός
2ος Εξαίρετος        Agamemnon        Κυνολογ.Ομίλου Σύρου Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος        Carla Porto di Cane           Τσαλαπάτη        Μανωλάκης   

DERBY ΣΕΤΤΕΡ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Βασσάλος.
1ος Εξαίρετος προτ.CACT    Rapakoulias Gen. Iro        Σπηλιόπουλος Ραπακούλιας
2ος Εξαίρετος                     Ilio Peania’s                   Ζαδές            Μαυρίδης

DERBY ΣΕΤΤΕΡ.Τερέν 2. Κριτές: Μαγουλάς-Παρασκευόπουλος.
1ος Εξαίρετος προτ.CACT    Robert                    Φιλιππίδης      Μανωλάκης
2ος Εξαίρετος                    Ermis                      Μπάλλας        Γιάππος
3ος Πολύ Καλός                 Raisa di Bogioglou                      Μπόγιογλου
Πολύ Καλός                      Strofilia’s Fivos          Πέτσας       Μανωλάκης
ΚΥΡΙΑΚΗ  19/2/2012.
DERBY POINTER.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας- Μεγαγιάννης.
1ος Εξαίρετος προτ.CACT    Agamemnon    Κυνολογ.Ομίλου Σύρου Μαυρίδης

DERBY ΣΕΤΤΕΡ.Τερέν 1. Κριτές: Πονηρέας-Βασσάλος.
1ος Πολύ Καλός                 Kora                    Γιάππος

DERBY ΣΕΤΤΕΡ.Τερέν 2. Κριτές: Μαγουλάς-Παρασκευόπουλος.
1ος Εξαίρετος προτ.CACT    Ilio Peania’s            Ζαδές        Μαυρίδης

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΤΤΕΡ DERBY.
Rapakoulias Gen. Iro    Σπηλιόπουλος  Ραπακούλιας

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΤΕΡ DERBY.
Agamemnon    Κυνολογ.Ομίλου Σύρου Μαυρίδης

ΚΑΛΥΤΕΡΟ DERBY. Rapakoulias Gen. Iro    Σπηλιόπουλος  Ραπακούλιας

Καταδίκη για τη θανάτωση αρπακτικών και άλλων ειδών της άγριας πανίδας...

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης εκφράσει τις έντονες ανησυχίες της για το πρόσφατο περιστατικό θανάτωσης αρπακτικών και πτωματοφάγων πτηνών από δηλητηρίαση σε ορεινή περιοχή του Νομού Ξάνθης.
Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ πληροφορήθηκε το περιστατικό από τους θηροφύλακές της στο Νομό Ξάνθης οι οποίοι και έσπευσαν αμέσως στην περιοχή.
Συγκεκριμένα άγνωστος/οι θανάτωσαν δύο άγρια άλογα και κατόπιν έβαλαν στο σώμα τους άγνωστες ουσίες ώστε να προκαλέσουν το θάνατο σε οποιοδήποτε πτωματοφάγο ζώο που θα πλησίαζε τα νεκρά άλογα. Το αποτέλεσμα ήταν να βρούνε το θάνατο τουλάχιστον τέσσερις χρυσαετοί, καθώς και όρνια και άλλα πτηνά. Άγνωστος είναι ασφαλώς και ο αριθμός άλλων ζώων άγριας πανίδας (αλεπούδες, λύκοι, κορακοειδή, κλπ) που έφαγαν από τα δηλητηριασμένα άλογα και πιθανόν έχουν πεθάνει σε άλλες τοποθεσίες.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης καταδικάζει το περιστατικό αυτό. Εκφράζει όμως και τον προβληματισμό της για τα αίτια αυτής της αποτρόπαιης πράξης, πιθανώς απόρροια της απουσίας διαχείρισης της άγριας πανίδας και εφαρμογής μέτρων προστασίας από τις ζημιές που προξενούν διάφορα είδη της άγριας πανίδας. Προβληματισμό για το αν το περιστατικό αυτό σχετίζεται με την επιθετική συμπεριφορά λύκων που έχει παρατηρηθεί σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΣΤΟ ZADAR ΚΡΟΑΤΙΑΣ 27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
Μέσα από μια σειρά αγώνων Έρευνας κυνηγίου που διοργάνωσε o Όμιλος, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες(χιόνια-κρύο βροχές) επιλέγει, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Ε.Κ., η Εθνική Ομάδα Κούρτσχααρ που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΣΤΟ ZADAR ΚΡΟΑΤΙΑΣ 27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΕΘΝΙΚΗ.
1.BROWN IΔ. Ι. ΛΙΑΠΗΣ ΚΥΝ. ΖILE DORDEVIC
2.LAKOPETRA BIGO IΔ. Ι. ΛΙΑΠΗΣ ΚΥΝ. ΖILE DORDEVIC
3.ROMMA IΔ. ΚΑΡΥΔΑ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΚΟΥ ΚΥΝ.
Γ.ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ
Επιλέχθηκε και ο
4.LOLINO NIKI ΙΔ.Α.ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΝ.Γ.ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΒΕΚ.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Περιβαλλοντικό έγκλημα με διεθνείς διαστάσεις στα στενά του Νέστου...

Έξι δηλητηριασμένα σπάνια μεγάλα αρπακτικά πουλιά βρέθηκαν γύρω από δύο σκοτωμένα με όπλο άγρια άλογα στα Στενά Νέστου, μία περιοχή εξαιρετικής ευρωπαϊκής σημασίας για τη προστασία των μεγάλων αρπακτικών και ενταγμένης στο δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται για το σοβαρότερο περιστατικό δηλητηρίασης αρπακτικών πουλιών των τελευταίων ετών το οποίο και εκθέτει την Ελλάδα διεθνώς.
Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εντόπισαν δηλητηριασμένους τέσσερις Χρυσαετούς (Aquila chrysaetos), δύο Όρνια (Gyps fulvus) και μια Γερακίνα (Buteo buteo). Τα Δασαρχεία Σταυρούπολης και Ξάνθης και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας κινητοποιήθηκαν αμέσως και περισυνέλλεξαν τα πουλιά τα οποία θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων στην Αθήνα ώστε να διαπιστωθεί το είδος δηλητηρίου που χρησιμοποιήθηκε. Το προσωπικό των Φορέων, τα Δασαρχεία καθώς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεχίζουν μέχρι σήμερα τις έρευνες καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνέπειες της εγκληματικής ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερες.
Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι δυστυχώς μία διαδεδομένη πρακτική στην Ελλάδα, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθώς χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα μεγαλόσωμα ζώα από τα οποία τράφηκε αυξημένος αριθμός σπανίων ειδών. Η δηλητηρίαση έχει σκοπό την εξόντωση σαρκοφάγων ζώων, όπως ο λύκος και η αρκούδα, για την αντιμετώπιση των ζημιών που αυτά προκαλούν στα κτηνοτροφικά ζώα και τις καλλιέργειες [1]. Το πρόβλημα εντείνεται από την ανεπάρκεια του κράτους στην καταβολή αποζημιώσεων και την ανεπαρκή φύλαξη στις Προστατευόμενες Περιοχές, αλλά και την έλλειψη ενός μηχανισμού έλεγχου της διακίνησης και χρήσης φυτοφαρμάκων και την απουσία στήριξης της πολιτείας προς τους παραγωγούς για τη λήψη μέτρων πρόληψης των ζημιών.
Το Όρνιο είναι απειλούμενο είδος σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Λιγότερα από 30 ζευγάρια επιβιώνουν πλέον στην ηπειρωτική Ελλάδα, με τα Στενά του Νέστου να φιλοξενούν τη μεγαλύτερη αποικία του είδους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι μόνο από το συγκεκριμένο περιστατικό χάθηκε τουλάχιστον, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το 7% του συνολικού πληθυσμού της ηπειρωτικής χώρας.
Όσον αφορά τον απειλούμενο Χρυσαετό, του οποίου ο πληθυσμός τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη μείωση, πρόσφατα στοιχεία της Ορνιθολογικής για τη Θράκη καταγράφουν 30 ζευγάρια, δηλαδή περίπου το 20% του εθνικού πληθυσμού. Είναι όμως ιδιαίτερα ευάλωτα δεδομένου ότι μόνο το περιστατικό αυτό εξόντωσε τρία ενήλικα άτομα και ένα ανώριμο, δηλαδή ολόκληρο τον αναπαραγωγικό πληθυσμό των Στενών του Νέστου. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συμβεί στην περιοχή τρία περιστατικά θανάτωσης άγριων αλόγων από πυροβολισμό.
Στην παρούσα οικονομική κρίση είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Η προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου αποτελεί τη βάση αυτής της προοπτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση η περιοχή έχει λάβει από ευρωπαϊκά κονδύλια περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των συγκεκριμένων ειδών πουλιών και τη διαχείριση των βιοτόπων τους, ενώ η χώρα μας συμμετέχει μαζί με γειτονικές χώρες στο Βαλκανικό Σχέδιο Δράσης για τους Γύπες [2]. Η επίπτωση του συγκεκριμένου περιστατικού έχει λοιπόν διεθνή διάσταση καθώς ακυρώνει τις χρόνιες αυτές προσπάθειες της Ε.Ε. και των γειτονικών χωρών.
Οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της ευρύτερης περιοχής και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι σε άριστη συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές και αναμένουν άμεσα την εύρεση του δράστη και την παραδειγματική τιμωρία του. Το περιστατικό αυτό πρέπει να αποτελέσει το τελευταίο θλιβερό καρέ σε μια σειρά ντροπιαστικών εικόνων που δηλητηριάζουν την ελληνική φύση.
---------------------------------------
Για περισσότερες πληροφορίες
Βασίλης Τερζής, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας, 2541096646, 6944660964
Ελπίδα Γρηγοριάδου, Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, 25240 21030
Kώστας Ιωαννίδης Εταιρεία Προστασίας και Ανάπτυξης Στενών Νέστου, 6945107696
Χανς Γερεντρουπ, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης, 6932576008
Μαλαμώ Κορμπέτη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 210 8228704
Νίκος Πέτρου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 6945290911
Σπύρος Ψαρούδας, Καλλιστώ, 6999915200
Λάζαρος Γεωργιάδης, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 6972640062
Σημειώσεις προς συντάκτες
[1] Παράνομα δηλητηριασμένα δολώματα χρησιμοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις αντεκδικήσεων μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών ή πολιτών γενικά, καθώς και κατά αδέσποτων ζώων ή και αλεπούδων. Η ανεξέλεγκτη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα οδήγησε σε οριακή κατάσταση τον πληθυσμό του Όρνιου, και του Ασπροπάρη που είναι παγκοσμίως απειλούμενο είδος και κρισίμως κινδυνεύον στην Ελλάδα, καθώς και σε ολική εξαφάνιση τον Γυπαετό. Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν, όπως οι μαζικές δηλητηριάσεις Όρνιων στο Ζαγόρι από την δεκαετία του 1950 έως την δεκαετία του 1980 που εξαφάνισαν την διεθνώς γνωστή αποικία του φαραγγιού του Βίκου, η εξόντωση 30 Όρνιων στα Μετέωρα από δηλητηριασμένη με στρυχνίνη αγελάδα το 1970 και στην Τσαρίτσανη Θεσσαλίας όπου εξοντώθηκε αποικία Όρνιων. Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη το 2007 στo Καϊμάκτσαλαν όπου βρέθηκαν νεκρά 21 Όρνια.
[2] Η Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία έχει καταβάλει εντατικά προσπάθειες προστασίας των μεγάλων αρπακτικών στα Βαλκάνια. Ενδεικτικά στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω προγράμματα:
α) Στα πλαίσια του Βαλκανικού Σχεδίου Δράσης για τους Γύπες (Balkan Vulture Action Plan) στο οποίο συμμετέχουν όλες οι βαλκανικές χώρες, η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης (ΕΠΟ) σε συνεργασία με την Ορνιθολογική, παρακολουθούν συστηματικά τον πληθυσμό της αποικίας των Όρνιων στα Στενά του Νέστου. Παράλληλα, η βουλγάρικη οργάνωση «Green Balkans» υλοποιεί σήμερα πρόγραμμα LIFE για την αποκατάσταση των πληθυσμών των Όρνιων στην Βουλγαρία. Έχει αποδειχθεί ότι στην περιοχή των Στενών του Νέστου φιλοξενούνται άτομα από όλα τα βαλκάνια.
β) Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Nature που υλοποιήθηκε το 2002-2006 από το ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, την Διευρυμένη Ν.Α. Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, τα Δασαρχεία Καβάλας και Σταυρούπολης, την ΕΠΟ και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έθεσε τις βάσεις για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία οργανωμένου χώρου «ταΐστρας» (Χώρου Τροφοληψίας Αρπακτικών Πουλιών-ΧΤΑΠ) για τα αρπακτικά πουλιά καθώς και άλλων οικοτουριστικών υποδομών.
γ) Επίσης, η Ε.Ε. προσπαθεί εντατικά να αντιμετωπίσει την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα. Στην χώρα μας υλοποιούνται σήμερα δύο σχετικά προγράμματα. Το πρόγραμμα LIFE-Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη» το οποίο υλοποιείται από την Ορνιθολογική, σε συνεργασία με την Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), το WWF Ελλάς και την Royal Society for the Protection of Birds σε δύο χώρες. Και το πρόγραμμα LIFE+ Βιοποικιλότητα «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με συντονιστή την ισπανική οργάνωση Gypaetus Foundation και τη συνεργασία με τις πορτογαλικές οργανώσεις Quercus–Εθνική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και Κέντρο Μελέτης Ορνιθοπανίδας Ιβηρικής (CEAI), τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Το πόιντερ... ωs μπεκατσόσκυλο...

Ο κυνηγός που συνειδητά χρησιμοποιεί ένα πόιντερ στο κυνήγι της μπεκάτσας είναι ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος με τη «μετριότητα»...

Είναι από το είδος εκείνων των κυνηγών που ανακαλύπτει μέσα στο δάσος την υπέρτατη ευτυχία και τη βιώνει με όλο του το είναι μέχρι τα βάθη της ψυχής του, εκστασιαζόμενος συνεχώς από τις ικανότητες ενός υπέρτατου «κυνηγού».

Το πόιντερ απαιτεί πολλές ώρες εργασίας στο βουνό για να «μαλακώσει» ο χαρακτήρας του και να δεθεί με τον ιδιοκτήτη του.
Το πόιντερ δημιουργήθηκε στην Αγγλία για να καλύψει τις ανάγκες της ανώτερης τάξης της εποχής του, αλλά εξαιτίας των εξαιρετικών του δυνατοτήτων διαδόθηκε πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο! Από τη Ν. Αφρική μέχρι τη Γροιλανδία και από τη Γη του Πυρός μέχρι τον Καναδά και την Αυστραλία, η φυλή προσαρμόστηκε σε οποιεσδήποτε -σχεδόν- καιρικές συνθήκες, σε κάθε έδαφος ή θήραμα.
Αποτελεί από μόνο του την εικόνα του υπέρτατου «αθλητή»... Ψάχνει ακούραστα με μεγάλο, άνετο και ευρύ καλπασμό, με το κεφάλι πάντα ψηλά και τη μύτη του προσανατολισμένη στον αέρα, καταναλώνοντας πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα. Ενα πόιντερ που δικαιολογεί το όνομά του έχει όλες τις αισθήσεις του αφιερωμένες στη συνάντηση με το θήραμα, χωρίς όμως να χάνει τον προσανατολισμό του και την πορεία του κυναγωγού του...
Με ένα τέτοιο πόιντερ δεν μπορούν να κυνηγήσουν όλοι οι κυνηγοί! Χρειάζονται γνώσεις, πάθος, υπομονή, «φιλελεύθερο» πνεύμα και τέλεια εκπαίδευση, η οποία ναι μεν θα κρατήσει υπό έλεγχο τον σκύλο, χωρίς όμως να τον «σπάσει» και να το... υποβαθμίσει σε κυνηγετικό σκυλί της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το πόιντερ απαιτεί πολλές ώρες εργασίας στο βουνό για να «μαλακώσει» ο χαρακτήρας του και να δεθεί με τον ιδιοκτήτη του.
Το πόιντερ... ωs μπεκατσόσκυλο
Το «δέσιμο»...
Ενα καλό πόιντερ δεν φτιάχνεται κυνηγώντας το μια φορά στις δέκα μέρες, διότι όσο μένει μέσα συσσωρεύει πίεση, που συνήθως εκδηλώνεται με «εκρηκτικό» τρόπο στο βουνό, μειώνοντας την πρακτική αποτελεσματικότητα του σκύλου.
Ο κυνηγός που θέλει να απολαύσει τα ξεχωριστά προτερήματα της φυλής, πρέπει πρώτα να «δεθεί» με τον σκύλο του...Να ζει με το πόιντέρ του μέσα στο σπίτι, να το κάνει κέντρο της ζωής του και της καθημερινότητάς του, να αναβαθμίζει συνεχώς τις πνευματικές του ικανότητες... Ολα αυτά αποτελούν αδήριτη ανάγκη για ένα πόιντερ, ιδιαίτερα για εκείνο που προορίζεται για «μπεκατσόσκυλο»!
Το πόιντερ... ωs μπεκατσόσκυλο
Το μυαλό και η ψυχική ισορροπία πρέπει να είναι τα κυρίαρχα προτερήματα, τα οποία θα... βάλουν σε «τάξη» όλες τις άλλες αρετές του σκύλου μας, για να επιτυγχάνεται κάθε φορά το μάξιμουμ του αποτελέσματος.
Αναμνήσεις...
Ενα πόιντερ για να είναι πράγματι καλό μπεκατσόσκυλο, πρέπει να είναι σχεδόν ανεπηρέαστο από τις καιρικές συνθήκες, να διαισθάνεται τις πιθανές θέσεις που μπορεί να κρύβεται μια μπεκάτσα, και να αντιλαμβάνεται από την... αναθυμίαση τον τρόπο που πρόκειται να συμπεριφερθεί το πουλί στη διαδικασία της προσέγγισης...
Το πόιντερ... ωs μπεκατσόσκυλο
Οταν κυνηγούσα με τη Τζούντι ?τη γιαγιά της Κίρκης? δεν είχαν ακόμα εφευρεθεί τα μπίπερ... Κυνηγώντας λοιπόν με το κλασικό κουδούνι, εάν η σκύλα φέρμαρε και εγώ δεν μπορούσα να την εντοπίσω, άφηνε τη φέρμα και... γύρναγε πίσω για να με βρει και να με οδηγήσει στην μπεκάτσα που είχε αφήσει! Ηταν ένα σκυλί απόλυτα τακτικό στους χρόνους απομάκρυνσης και επιστροφής του. Ετσι άλλοτε, όταν έδειχνε ότι έψαχνε σε μια περιοχή χωρίς να επιστρέφει στο συγκεκριμένο χρόνο για να μου δώσει το «στίγμα» της, εγώ είχα πάρει το «μήνυμα»...
Οταν πήγαινα και την έβρισκα, μόνο τότε η σκύλα πλησίαζε και φέρμαρε την μπεκάτσα που είχε από πριν εντοπίσει, αλλά αισθανόταν πως το πουλί ήταν τόσο «νευρικό» που θα έφευγε πριν ακόμα εγώ φτάσω στο σημείο της «φάσης». Τι να πει κανείς για ένα τέτοιο ζώο; Ενα τέτοιο πόιντερ δεν υπάρχει για να μας υπηρετεί! Εμείς υπάρχουμε για να το «υπηρετούμε», να το φροντίζουμε, να το προστατεύουμε και να το θαυμάζουμε...
Αν έχεις κυνηγήσει με τέτοια πόιντερ, πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να ευχαριστηθείς το κυνήγι με οποιονδήποτε άλλον σκύλο.
Στο κρύο...
Η φυλή δεν έχει βέβαια μακρύ τρίχωμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντέχει λιγότερο στο κρύο και στα πυκνά (είναι περισσότερο θέμα προσωπικής αντοχής και ευαισθησίας του κάθε ζώου). Στις βόρειες χώρες τα πόιντερ κυνηγούν πολύ συχνά μέσα στα χιόνια και στους πάγους, χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα... Βέβαια, αμέσως μετά το κυνήγι, όταν ο σκύλος πάψει να κινείται, πρέπει να φροντίσουμε να τον στεγνώσουμε, να τον ταΐσουμε και να τον κοιμίσουμε σε ζεστό και στεγνό μέρος.
Θυμάμαι ότι η Κίρκη συνήθιζε να σπάει τον πάγο στις διάφορες λούτσες που συναντούσαμε στο δάσος, για να κυλιστεί και να δροσιστεί μέσα στο παγωμένο νερό... Και θυμάμαι τον Kardamilis Ver να ψάχνει με καταιγιστικό ρυθμό στις κορυφές και στα διάσελα εν μέσω φοβερής χαλαζόπτωσης!
Ολες οι κυνηγετικές φυλές έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά δείγματα κυνηγόσκυλων, όταν όμως το πόιντερ είναι καλό, ισορροπημένο και καλά εκπαιδευμένο, είναι... ανυπέρβλητο.
Μια χρονιά εκπαίδευα διάφορους σκύλους πάνω σε ένα βουνό, και στις απέναντι πλαγιές έβοσκε τα πρόβατά του ένας τσοπάνης.
Μετά μια εβδομάδα έτυχε να συναντηθούμε μέσα στο ρέμα και, κουβέντα στην κουβέντα, ήρθε η συζήτηση για τα σκυλιά που παρακολουθούσε όλες αυτές τις ημέρες από απέναντι...
«Αχ αυτό το... παρδαλό, φωτιά έβαλε και έκαψε το βουνό» μου είπε. Το... «παρδαλό ήταν η Κίρκη»! Γι΄ αυτό και επιμένω: οι θυσίες που απαιτούνται για τη δημιουργία τέτοιων σκύλων είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Πρέπει πάντα να ονειρευόμαστε...
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
Πριν όμως μπει κανείς σε όλη αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να βρει και να αποκτήσει ένα... πραγματικό πόιντερ, και όχι ένα από τα χιλιάδες «ποϊντεροειδή» που αναπαράγονται για εμπορική εκμετάλλευση, χωρίς φροντίδα, χωρίς αγάπη και χωρίς γνώσεις για τη φυλή. Το όποιο κυνηγετικό αποτέλεσμα είναι το άθροισμα όλων των φυσικών χαρισμάτων του σκύλου μας, ενώ το ίδιο το κυνήγι είναι εκείνο που θα πρέπει να μας υποδεικνύει τους σκύλους που πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «γεννήτορες».
ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ


Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ…..Η ΕΞΕΛΙΞΗ...

Ο Όμιλος Κούρτσχααρ Ελλάδος ιδρύθηκε το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη από μία ομάδα φίλων, που αγαπούσαν αυτή τη φυλή, με σκοπό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει, να αυξήσει, να διαδώσει τη φυλή Κούρτσχααρ σε όλη την Ελλάδα και να ενισχύσει την επιλογή και την εκτροφή της. Πρώτος πρόεδρος του ομίλου ο κ. Γ. Τσαπουρνιάς και ακολούθησαν ο κ. Δ. Κουκούλης, ο κ. ΧΡ. Σινάνης, ο κ Κ Ψωμαδόπουλος, ο κ Π. Σινάνης και σημερινός πρόεδρος ο Γ. Νιάνιος.
Το Κούρτσχααρ σύμφωνα με την F.C.I. κατατάσσεται στην ομάδα 7, σκύλοι δείκτες υποομάδα 1, Ηπειρωτικοί σκύλοι δείκτες χώρα προέλευσης Γερμανία, χρησιμότητα, Κυνηγετικός σκύλος πολλαπλών καθηκόντων. Το Κούρτσχααρ είναι ένας κυνηγετικός σκύλος ευγενής και αρμονικός, η μορφολογία του οποίου εγγυάται δύναμη, αντοχή και ταχύτητα. Χαρακτηριστικά του είναι η υπερήφανη παρουσία, το αρμονικό περίγραμμα, οι σαφείς κεφαλοπροσωπικές γραμμές, το καλό κράτημα ουράς, το σφικτό στιλπνό τρίχωμα και η άνετη αρμονική του κίνηση που δίνει έμφαση στην ευγενή καταγωγή του.
Η κίνηση του πρέπει να είναι συνεχής, κατά το δυνατόν ψηλά από το έδαφος ,ο καλπασμός του, ούτε νευρικός ούτε ορμητικός σαν του πόίντερ αλλά συγκροτημένος, ούτε πολύ ανοικτός σαν του Αγγλικού Σέττερ, αλλά ούτε και κλειστός σαν του Επανιέλ Μρετόν. Η προσέγγιση στο θήραμα γίνετε με σταδιακή μείωση της ταχύτητας του καταλήγοντας σε μια υπέροχη φέρμα σε όρθια στάση, δηλώνοντας για άλλη μια φορά τον υπερήφανο χαρακτήρα του και την κυριαρχία του στο θήραμα.
Ο Όμιλος έχει την κύρια ευθύνη να κατευθύνει τη φυλή μέσω της εκτροφής, σύμφωνα με τη χρησιμότητα που απαιτούν οι εδαφικές και καιρικές συνθήκες της χώρας μας, αλλά και την ιδανική ωφελιμότητα για τους κυνηγούς μας. Στην Ελλάδα το Κούρτσχααρ χρησιμοποιείται από τους κυνηγούς ως επί το πλείστον για όλα τα πτερωτά θηράματα όπως ορτύκια, μπεκάτσες, πέρδικες και θεωρείται ιδανικό για τα νησιά μας, για την εύκολη και ιδανική προσαρμογή του σ’ αυτά τα εδάφη αλλά και για τα υψηλά ένστικτα του για το κυνήγι του Λαγού και των αγριοκούνελων, χωρίς να μειονεκτεί στο κυνήγι των υδροβίων. Επομένως το Κούρτσχααρ είναι ιδανικό για τους κυνηγούς που μπορούν να έχουν ένα σκύλο και τους αρέσει να κυνηγούν όλα τα θηράματα όλο το χρόνο.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο όμιλος διοργανώνει Σεμινάρια προς ενημέρωση αλλά και επιμόρφωση των μελών, επίσης διοργανώνει εκδηλώσεις όπως Εκθέσεις μορφολογίας, αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων και μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις με την αμέριστη βοήθεια των Κριτών, πρέπει να ξεχωρίσει τα καλύτερα σκυλιά της φυλής και να τα προτείνει για γεννήτορες. Τα τελευταία χρόνια για να πετύχει τους στόχους του έγινε μία προσπάθεια βελτίωσης του Εσωτερικού Κανονισμού του ομίλου, τον δημοσίευσε στο site του μαζί με το καταστατικό, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου, όλους τους κανονισμούς εκθέσεων και αγώνων, να εναρμονίζονται με αυτούς και ο όμιλος να λειτουργεί αμερόληπτα βάσει αυτών και όχι με τα εκάστοτε θέλω και συμφέροντα κάποιων. Ο Όμιλος, τα τελευταία χρόνια, διοργανώνει στην περιφέρεια της Ελλάδας, πολλές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις όπως (Καλαμάτα, Πάτρα, Αθήνα, Κωπαϊδα,Λάρισα, Ιωάννινα, Καβάλα, Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη…..) και έχει στόχο στα επόμενα χρόνια και τα νησιά μας, σε μια προσπάθειά να έρθει κοντά σε όλους τους κατόχους Κούρτσχααρ ανά την Ελλάδα αυξάνοντας τα μέλη του , θέλοντας να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατόχους Κούρτσχααρ, αλλά και να ελέγξει την ποιότητά των σκύλων τους. Ο Όμιλος πρέπει να τρέχει όπου υπάρχουν Κούρτσχααρ και όχι τα Κούρτσχααρ να έρχονται στον Όμιλο. Η ανταπόκριση των φίλων Κούρτσχααρ αλλά και πολλών κυνόφιλων όλα αυτά τα χρόνια είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα, την μεγάλη αύξηση των συμμετοχών σε κάθε εκδήλωση αλλά και την θεαματική αύξηση των μελών του. Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά για αυτή τους την προσπάθεια.
Ο Όμιλος στην προσπάθειά του να εξυγιάνει και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την φυλή, σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Ε , έχει πετύχει την έκδοση «ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΕΤΙΓΚΡΙ» για τα κουτάβια που και οι δύο γονείς έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του ομίλου.(βλ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ σελ. 10
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΥΛΩΝ _________________________________________________________
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Κ.Α.)
_________________________________________________________
Ο όμιλος θέλοντας να ελέγχει την ποιότητα των κούρτσχααρ ανά την Ελλάδα αλλά και για την βελτίωση της φυλής θα εκδίδει Π.Κ.Α. Οι ελάχιστες απαιτούμενες διακρίσεις είναι ένα ΕΦΥΠ και μορφολογική εξέταση του σκύλου με “Προτεινόμενος” ή “Μη Προτεινόμενος”. “Μη Προτεινόμενος” για αναπαραγωγή θα είναι ο σκύλος με σοβαρά λάθη αποκλεισμού.
Οι σκύλοι θα κατατάσσονται ανάλογα με τις βαθμολογίες από 1 εως 7 αστέρων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
_________________________________________________________
* (Ένα) ΕΦΥΠ στον ΟΚΕ και προτεινόμενος μορφολογίας στον ΟΚΕ.
** (Δύο) ΕΦΥΠ στον ΟΚΕ και τουλάχιστον Πολύ Καλός σε έκθεση του ΟΚΕ.
*** (Τρία) Πολύ Καλός σε ΑΚΙ του ΟΚΕ και τουλάχιστον Πολύ Καλός σε έκθεση του
ΟΚΕ.
**** (Τέσσερα) Εξαίρετος σε ΑΚΙ του ΟΚΕ και Πολύ Καλός σε έκθεση μορφολογίας του ΟΚΕ.
***** (Πέντε) Πρωταθλητής ΑΚΙ του ΟΚΕ καθώς και δύο παιδιά του να είναι τριών αστέρων.
****** (Έξι) Πρωταθλητής ΑΚΙ (έρευνα κυνηγιού ή πρακτικού κυνηγιού), πρωταθλητής
Μορφολογίας, και πιστοποιητικό εξέτασης δυσπλασίας καθώς και δύο παιδιά του να
είναι τριών αστέρων.
*******(Επτά) Πρωταθλητής εργασίας, πρωταθλητής μορφολογίας, πρωταθλητής
αναπαραγωγός, πιστοποιητικό εξέτασης δυσπλασίας.
Σκύλοι που εισάγονται από το εξωτερικό από χώρες της F.C.I. θα αναγνωρίζονται οι διακρίσεις και οι τίτλοι, με την προϋπόθεση να παρουσιαστούν σε μια έκθεση μορφολογίας του Ο.Κ.Ε. και να αξιολογηθούν τουλάχιστον με ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, καθώς επίσης σε ένα Α.Κ.Ι. του Ο.Κ.Ε με ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ.
- Δεν νοείται σκύλος να γίνει πρωταθλητής - προτεινόμενος αν δεν έχει εξεταστεί από τον όμιλο φυλής (ΟΚΕ).
Ο όμιλος θα πρέπει να κάνει πολλούς ΑΚΙ και ειδικές εκθέσεις μορφολογίας στην περιφέρεια για να δώσει τις ίδιες δυνατότητες σε όλους. Από τον όμιλο θα προτείνονται μέσω site, περιοδικών και οποιοδήποτε άλλο τρόπο οι σκύλοι από *** (τρία) αστέρια και πάνω. Θα παροτρύνει σε όλους τους φίλους των κούρτσχααρ να μην αγοράζουν και να μην ζευγαρώνουν με σκυλιά χωρίς Π.Κ.Α
Το μέλος του ομίλου που δηλώνει την γέννα στον ΚΟΕ, θα πρέπει να αποστέλλει με fax (2310-773430) ή mail (kurzhaar@otenet.gr) αντίγραφο γέννας στον όμιλο. Ο όμιλος θα εξετάζει τους γονείς και θα στέλνει στον ΚΟΕ βεβαίωση για έκδοση pedigree "ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ". Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος έχει σαν σκοπό να αποκλείσει από την αναπαραγωγή σκυλιά με σοβαρά προβλήματα μορφολογίας και εργασίας. Θα παρέχει δε υπεύθυνα πληροφορίες μέσω site σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την επιλογή κουταβιών (ΚΟΚΚΙΝΑ PEDIGREE) και γεννητόρων.
Το «ΕΦΥΠ ΟΚΕ» περιλαμβάνει εξετάσεις πρακτικού κυνηγίου και μορφολογίας.
Οι κριτές πρέπει να ελέγξουν το πάθος για κυνήγι φέρμα , απόρτ, την κροτοφοβία, ανθρωποφοβία, θηραματοφοβία και την σωστή μορφολογία των σκύλων αποκλείοντας για αναπαραγωγή τους σκύλους με σοβαρά σφάλματα αποκλεισμού εργασίας και μορφολογίας, κάτι που γίνεται στην Γερμανία, Γαλλία και άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει πάρα πολλά για τον έλεγχο και την βελτίωση της φυλής στη Ελλάδα. Όταν και οι δύο γονείς έχουν ελεγχθεί υπεύθυνα από τον όμιλο, τότε τα κουτάβια που θα γεννιούνται θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξαίρετα άτομα,με υψηλά κυνηγετικά ένστικτα Από αυτά τα νέα άτομα θα γίνετε πάλι επιλογή με τον ίδιο τρόπο, ούτως ώστε σε μερικά χρόνια τα κούρτσχααρ Ελληνικής εκτροφής θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο απαλλαγμένα από σοβαρά ελαττώματα αποκλεισμού.
Ελαττώματα αποκλεισμού μορφολογίας.
Δευτερογενείς χαρακτήρες του φύλου όχι εμφανείς ( Αρσενικό ή θήλυ) Ελαττώματα χαρακτήρα. ( Φοβίες, επιθετικότητα ,υπερβολικά ντροπαλόςκλπ.)Έλλειψη περισσότερων από δύο δοντιών από το σύνολο των 4 Ρ1 και 2 Μ3. Έλλειψη ενός ή περισσότερων δοντιών εκτός από τα Ρ1 και Μ3. Δόντι μη ορατό θεωρείται ότι λείπει εκτός αν υπάρχει βεβαίωση από το αντίστοιχο club φυλής ότι σε προηγούμενα τεστ ή εκθέσεις μορφολογίας το δόντι αυτό υπήρχε.
Οποιοδήποτε δόντι έξω από το οδοντικό τόξο.(Προγναθισμός- υπογναθισμός ). Υπερβολικά χαλαρά βλέφαρα, εκτρόπιο, εντρόπιο ή διστοιχίαση (διπλή σειρά βλεφαρίδων ). Υπερβολική κυρτότητα ράχης, παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.
Οποιαδήποτε δυσμορφία του θώρακος «clipped sternum» (Ελλιπές στέρνο απότομα συνδεδεμένο με την κοιλιακή γραμμή.) Οποιαδήποτε ανωμαλία σχετικά με τα γεννητικά όργανα. Παράνυχα στα πίσω άκρα με χόνδρο ή χωρίς χόνδρο. Χειλεοσχιστία ή υπερωιοσχιστία
Ο Όμιλος βέβαια θα κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και οι κυνηγοί πλέον θα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης αν συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για σκυλιά χωρίς κόκκινα πετιγκρί με μόνο κριτήριο το χαμηλό κόστος αγοράς. Είναι αποδεδειγμένο και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά το κόστος διατροφής ενός σκύλου, αλλά και τις πολύωρες και δαπανηρές εξόδους που χρειάζεται, μέχρι να φθάσει σε ηλικία να κυνηγά. Αν βέβαια κυνηγά, όλα θα είναι καλά, αν δεν κυνηγά όμως??? τότε δεν θα σας βαρύνει μόνο το οικονομικό κόστος αλλά και η βαριά ψυχολογία που χάσατε πολύτιμο χρόνο από τις κυνηγετικές σας εξόδους και την προσωπική σας ζωή.
Δείξτε τους σκύλους σας στον Όμιλο για να έχετε μια υπεύθυνη γνώμη για τον αγαπημένο σας σύντροφο, κάτι που θα σας βοηθήσει αμέριστα όταν έρθει η ώρα του ζευγαρώματος, ψάχνοντας το αντίστοιχο ταίρι για να καλύψει τα μειονεκτήματα του άλλου.
Ο Όμιλος χρειάζεται την στήριξη όλων, για να μπορεί να θέσει υψηλούς στόχους για την επίτευξη του σκοπού που ιδρύθηκε.
Με εκτίμηση
Δ.Σ. Ο.Κ.Ε.